KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA

„Współczesne leczenie chorób serca. Standardy a praktyka”
14 maja 2022 r. (sobota)
Konferencja ONLINE, WROCŁAW
 

PATRONAT NAUKOWY

prof. Waldemara Banasiaka oraz prof. Piotra Ponikowskiego


09.00
Otwarcie Konferencji
Współprzewodniczący: prof. Waldemar Banasiak, prof. Piotr Ponikowski, dr med. Jacek Skiba, dr med. Roman Przybylski 
9.00-10.30
I SESJA
9.00-9.25
Nadciśnienie tętnicze
dr med. Bartosz Krakowiak
 • Kiedy rozpocząć leczenie nadciśnienia tętniczego?
 • Strategia leczenia nadciśnienia tętniczego w różnych stadiach zaawansowania
 • Jak leczyć nadciśnienie tętnicze u pacjentów po 80 roku życia?
9.25-9.45
Cukrzyca w chorobach układu krążenia
prof. Piotr Ponikowski
 • Chory z cukrzycą typu 2 – jakie są cele terapeutyczne i jak je osiągać?
 • SGLT2 inhibitory i agoniści GLP-1 – nowe leki kardiologiczne?
9.45-10.10
Wady zastawkowe serca
dr med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil
 • Zabieg operacyjny niekardiochirurgiczny u chorego ze sztuczną zastawką – schemat postępowania
 • Stenoza aortalna – zabieg kardiochirurgiczny czy TAVI?
 • Niedomykalność zastawki mitralnej – kiedy myśleć o MitraClipie?
10.10-10.30
Dyskusja
prof. Piotr Ponikowski, prof. Waldemar Banasiak, dr med. Jacek Skiba, dr med. Roman Przybylski, dr med. Bartosz Krakowiak,
dr med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil, dr med. Mirosław Pieróg, prof. Michał Zakliczyński
10.30-10.45
Przerwa Reklamowa
10.45-12.15
II SESJA
Zatorowość płucna i nadciśnienie płucne
10.45-10.55
Jak długo stosować antykoagulację po epizodzie zatorowości?
dr hab. med. Robert Zymliński
10.55-11.10
Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne – kiedy rozpoznać i jak leczyć?
dr med. Ewa Mroczek
11.10-11.35
Doustna antykoagulacja w różnych sytuacjach klinicznych - wykład sponsorowany przez firmę
prof. Waldemar Banasiak
 • DOAC a przewlekły/ostry zespół wieńcowy
 • Choroba nowotworowa a DOAC
 • DOAC a przewlekła niewydolność nerek
11.35-12.00
Zaburzenia rytmu
dr hab. med. Dariusz Jagielski
 • Jak leczyć migotanie przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca?
 • Algorytm postępowania u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu serca
 • Pacjent z napadami szybkiego kołatania serca – zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
12.00-12.15
Dyskusja
prof. Piotr Ponikowski, prof. Waldemar Banasiak, dr med. Jacek Skiba, dr med. Roman Przybylski, dr hab. med. Dariusz Jagielski,
dr med. Ewa Mroczek
, dr hab. med. Robert Zymliński
12.15-12.30
Przerwa Reklamowa
12.30-13.30
III SESJA
Niewydolność serca – farmakoterapia i urządzenia wszczepialne
12.30-12.50
Farmakoterapia - wykład pod patronatem firmy
dr hab. med. Jan Biegus
 • Algorytm postępowania w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową
 • Jak leczyć pacjentów z łagodnie upośledzoną i zachowaną frakcją wyrzutową?
12.50-13.00
Urządzenia wszczepialne
dr med. Krzysztof Nowak
13.00-13.20
Przewlekły zespół wieńcowy
prof. Krzysztof Reczuch
 • Jak definiować optymalną farmakoterapię u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym?
 • Kilka praktycznych uwag dotyczących leczenia przeciwpłytkowego
13.20-13.30
Dyskusja
prof. Piotr Ponikowski, prof. Waldemar Banasiak, dr med. Jacek Skiba, dr med. Roman Przybylski, dr hab. med. Jan Biegus,
dr med. Krzysztof Nowak, prof. Krzysztof Reczuch, prof. Michał Zakliczyński